Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Register och dataskyddsförklaring i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Administratör av policyn

Alpo Pro Boats Oy

Kirvestie 2

26510 Rauma

info()alpovene.fi

Ansvarig person och registernamn

Tomi Arvo

+358 40 518 0072

tomi.arvo()alpovene.fi


Behandling av personuppgifter

Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundrelationen mellan kunden och företaget, kundens samtycke, en beställning från kunden eller annan lämplig koppling. Hantering, implementering, utveckling och uppföljning av kundrelationen, kundservice och relaterad kommunikation och marknadsföring. Analysera, gruppera och rapportera om kundrelationer och för andra ändamål relaterade till övergripande kund- och företagsutveckling. Behandlingsuppgifter kan läggas ut på externa tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Innehåll

Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, telefonnummer, e-postadress,

adress, webbadresser, information om beställda tjänster och deras ändringar,

faktureringsinformation och annan information som rör kundrelationen och den beställda. tjänster.


Informationskällor

Den registrerade själv och händelserna som rör kundrelationen, användningen av tjänster, kommunikation och transaktioner. Identifiering, autentisering, adress, uppdatering, kredit eller liknande information tillhandahålls av den part som tillhandahåller tjänsten. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag används information från myndighetsregister (t.ex. http://ytj.fi ). Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.

Datalagringsperiod

Personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för att hantera kunden.

För genomförande av kontraktet eller utveckling av kundservice.

Utlämnande och överföring av data utanför EU och EES

Information kommer inte att lämnas ut till andra parter. Vissa av de tredjepartstjänste- eller mjukvaruleverantörer som används av företaget kan lagra data utanför EU eller EES.

Information får publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Uppgifter kan även överföras utanför EU eller EES av den registeransvarige.

Användning av cookies

Användning av cookies Vi använder cookies på vår webbplats.

En cookie är en liten fil som lagras på användarens dator.
som skickas till och lagras på användarens dator och som gör det möjligt för webbplatsoperatören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggning för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av data om besökare. Denna feedback gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra innehållet på vår webbplats. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem för att ge våra kunder information och tjänster anpassade efter deras individuella behov. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovanstående information via cookies, tillåter de flesta webbläsare dig att inaktivera cookiefunktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det bör dock noteras att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

Skydd och principer

Den information som behandlas genom våra informationssystem är på lämpligt sätt skyddad. När registrerade uppgifter lagras säkerställs den digitala säkerheten på lämpligt sätt. Den registeransvarige kommer att se till att säkerhetskritisk information behandlas konfidentiellt.

Krav på inspektion och reparation

Varje person i registret ska ha rätt att kontrollera de uppgifter som finns registrerade i registret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter.

Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av uppgifter som registrerats om honom eller henne,

begäran måste skickas skriftligen till Alpo Pro Boats Oy. Registraren kan begära att den som ansöker om att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

Den registrerades rättigheter

En person i registret har rätt att begära radering av personuppgifter om honom/henne från registret ("rätt att bli glömd"). Registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter.

Förfrågningar ska skickas skriftligen till Alpo Pro Boats. Registraren kan begära att den som ansöker om att styrka sin identitet. Registraren kan begära att den som ansöker om att styrka sin identitet.
Den registeransvarige kommer att svara kunden inom de tidsgränser som anges i EU:sGDPR (som en allmän regel, inom en månad).

förbehåller oss rätten att göra ändringar på denna webbplats